top of page

Quotes

Henri Poincaré (1854-1901)

Vrij Onderzoek

Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan het belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om ‘t even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent
het einde
van alle denken.

Albert Einstein (1879-1955)

Things should be made as simple as possible, but not simpler.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny.

Steven Covey (1932-2012)

Peter Drucker (1909-2005)

To achieve goals you've never achieved before, you need to start doing things you've never done before.

I have held from the beginning that management has to be a discipline, an organized body of knowledge that can be learned (from : The Frontiers of Management)

Prof. K. Vermeire (Vlerick)

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mate waarin managementscompetenties zijn ontwikkeld

bottom of page